Gedragscode Trainer

Gedragscode voor trainer

 1. Wees redelijk in eisen tegenover jezelf en de gymnast, mbt. de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
   
 2. Leer je gymnasten dat de regels voor iedereen gelden. Spreek gymnasten die zich niet aan de afspraken houden aan, maar houd ook rekening met andere factoren.
  Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken. 
   
 3. Als trainer ben je verantwoordelijk voor het aanleren van de sport en voor het gedrag van de jongeren tijdens de training.
   
 4. Besteed aan beide aspecten voldoende aandacht en neem je verantwoordelijkheid hierin op. Je kan er de aandacht op vestigen wat voor jou de belangrijkste regels zijn door deze op voorhand kenbaar te maken
   
 5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier sporten en iets willen leren. Winnen is een onderdeel van de sport, verliezen ook.
   
 6. Deel waar mogelijk de kinderen in volgens leeftijd, vaardigheid, motivatie en fysieke gesteldheid.
   
 7. Behandel je gymnasten zoals je zelf zou willen behandeld worden.
   
 8. Vertrouwen geven geeft vertrouwen en is een hulpmiddel voor een positief sportresultaat.
   
 9. Elk kind heeft mogelijkheden en kwaliteiten, je moet ze willen zien. Je kunt de sporter bewust maken van zijn/haar kwaliteiten.
   
 10. Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.


PDF versie Gedragscode 04-05-2020