Club Reglement

Club reglement

 1. Wie zich inschrijft en/of lidgeld betaalt, verklaart zich akkoord met dit reglement.

 2. De lessen beginnen op het uur aangegeven op het lessenrooster. De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen in de zaal voor en na de lessen. Je bent wel verzekerd voor de normale verplaatsingen van en naar huis. In de lidgelden, vermeld op het lessenrooster, zijn het lesgeld, gebruik van het materiaal en verzekering inbegrepen. Meer info over deze verzekering vindt u op www.gymfed.be.

 3. Het is verboden vóór en na de lessen in de zaal rond te lopen of te spelen. Andere trainingsgroepen kunnen hierdoor gestoord worden. Wachten op ouders kan wel, maar dit is buiten de zaal.

 4. Elk lid turnt in de voor hem of haar bestemde groep, zoals beschreven op het lessenrooster

 5. Wie zich inschrijft in onze club verbindt er zich toe de lessen te volgen zoals ze gegeven worden door de lesgevers. Dit betreft zowel de inhoud als de vorm ervan.

 6. De lessen worden bijgewoond in aangepaste kledij. Sportschoenen of kousenvoeten zijn verboden, wel turnpantoffels of blootsvoets. Losse haren, kauwgom en juwelen zijn verboden tijdens de lessen.

 7. De lessen worden uitsluitend in het Nederlands gegeven. In de gymzaal wordt steeds Nederlands gesproken.

 8. Gebruik van mobiele telefoons is verboden tijdens de lessen. De gsm wordt afgezet in de zaal.

 9. Beleefdheid en vriendelijkheid vinden wij belangrijk in onze club. Ook regelmatige aanwezigheid en een goede inzet bevorderen een goede clubgeest, wat de prestatie ten goede komt.

 10. Het inschrijvingsgeld wordt tijdens het schooljaar niet terugbetaald. Tenzij het bestuur anders beslist.

 11. Foto’s en beeldmateriaal genomen tijdens onze activiteiten, kunnen gepubliceerd worden op onze site en op onze facebookpagina. Indien niet akkoord, gelieve dit met de leiding te bespreken.

 12. Waardevolle voorwerpen blijven thuis of kunnen afgegeven worden aan de trainers. De club is niet verantwoordelijk voor de kleedkamers.

 13. Bij afwezigheden verwittig je de leiding.

 14. Onze gedragscode voor gymnasten, ouders, coaches en trainers vindt u terug op onze site. De club verwacht dat iedereen deze code naleeft.

 15. Uw persoonsgegevens worden door de club verwerkt voor ledenbeheer en organisatie van de clubgebonden activiteiten. Een uitgebreid overzicht van ons privacybeleid is terug te vinden op onze site.

 16. Deelname aan het turnfeest is verplicht als lid van onze club.

 17. Gebruik en bezit van illegale drugs op de terreinen en binnen de accommodatie van onze club zijn onder geen enkele omstandigheid toegestaan of aanvaardbaar.

 18. Tijdens de trainingen is er een totaal verbod op alcohol, zowel voor de trainers als voor de gymnasten !

 19. Alcoholgebruik binnen onze club is enkel toegestaan en aanvaardbaar na een evenement zolang de naam en het imago van onze turnkring niet geschaad wordt, het sfeervol en gezellig blijft, de (verkeers) veiligheid gegarandeerd is. Iedereen moet altijd zijn verantwoordelijkheden kunnen blijven opnemen (o.a. ten opzichte van onze gymnasten) en de consumptie van alcohol een vrije keuze blijft. De wettelijke regelgeving in verband met schenken van alcohol voor minderjarigen blijft ter allen tijde van toepassing.
PDF versie Clubreglement 30-11-2020