Algemeen

Algemene Informatie

Turnkring Ontvoogding is ontstaan in 1921. Sindsdien is er veel gebeurd en zijn we ondertussen een VZW geworden, nl. Turnkring Ontvoogding Antwerpen VZW.

Onze kring voornamelijk actief op Het Kiel en lid van de Gymnastiek Federatie of Gymfed.


Missie

Turnkring Ontvoogding Antwerpen vzw wil zinvolle en gezonde turnlessen aanbieden :


 • in een gezellige en ontspannen sfeer,
 • openstaan voor iedereen die zin heeft om recreatief met gymnastiek bezig te zijn,
 • onze leden kunnen van alle nationaliteiten zijn, zonder onderscheid van taal of godsdienst,
 • een laagdrempelige turnkring zijn waar plezierbeleving centraal staat,
 • de club richt zich op kinderen, jongeren en (jong)volwassenen, en hebben ook aanbod voor 50 plussers en senioren,
 • met democratische prijzen voorzien voor alle disciplines.

 

Visie

Als turnkring wensen wij een zo ruim mogelijk publiek te bereiken en te motiveren aan gymnastiek te doen.

Alle groepen staan open voor beide geslachten ongeacht hun huidskleur, nationaliteit, geaardheid of ideologische overtuiging.


Een uitgebreid programma-aanbod moet iedereen de gelegenheid geven aan gymnastiek te doen binnen de vereniging. Ons aanbod bestaat uit:


 • Kleuterturnen
 • Basisturnen
 • Acrogym
 • Trampoline
 • Ritmische gymnastiek
 • Damesturnen
 • Herenturnen


Een uitgebreide recreatiewerking met oog voor kwaliteit, willen we garanderen door in niveaugroepen te werken en daarbinnen nog steeds oog te hebben voor differentiatie. Dit om maximale ontplooiingskansen te garanderen voor elk van onze leden.


Voor meer gevorderde gymnasten voorzien we een aanbod binnen onze afdelingen Trampoline, Acrogym en Ritmische gymnastiek. Hier geven we de gymnasten de mogelijkheid om deel te nemen aan (recreatieve) wedstrijden. Plezierbeleving en groepsgevoel blijft hierbij centraal staan.

We blijven dagdagelijks investeren in kwaliteit, opleiding en infrastructuur. Er is voldoende aanbod aan turnmateriaal dat optimaal gecontroleerd en (indien nodig) hersteld, vervangen en/of aangevuld wordt. De trainers worden gemotiveerd zich bij te scholen.


Verder bieden we nog meer dan gymnastiek aan. We trachten te zorgen voor een bruisend clubleven via activiteiten zoals onze familiedag ( met een bezoek van sinterklaas voor de kleinsten ) en onze kaas-en wijnavond. Ons jaarlijkse turnfeest geeft al onze leden de kans om hun vaardigheden te tonen aan familieleden en vrienden.

 

Werking

Een gymnast van Ontvoogding Antwerpen wordt verondersteld in een basisgroep (afdeling) te zitten, die bepaald wordt volgens leeftijd en geslacht. Nadien mag een gymnast een optie kiezen om in te turnen, dit hangt af van eigen voorkeur.

Leden ouder dan 14 jaar die genoeg basis bevatten, mogen kiezen om enkel in een optie te turnen.