Gedragscode voor trainers :

 

 1. Wees redelijk in eisen tegenover jezelf en de gymnast, mbt. de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
   
 2. Leer je gymnasten dat de regels voor iedereen gelden. Spreek gymnasten die zich niet aan de afspraken houden aan, maar houd ook rekening met andere factoren.
  Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken. 
   
 3. Als trainer ben je verantwoordelijk voor het aanleren van de sport en voor het gedrag van de jongeren tijdens de training.
   
 4. Besteed aan beide aspecten voldoende aandacht en neem je verantwoordelijkheid hierin op. Je kan er de aandacht op vestigen wat voor jou de belangrijkste regels zijn door deze op voorhand kenbaar te maken
   
 5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier sporten en iets willen leren. Winnen is een onderdeel van de sport, verliezen ook.
   
 6. Deel waar mogelijk de kinderen in volgens leeftijd, vaardigheid, motivatie en fysieke gesteldheid.
   
 7. Behandel je gymnasten zoals je zelf zou willen behandeld worden.
   
 8. Vertrouwen geven geeft vertrouwen en is een hulpmiddel voor een positief sportresultaat.
   
 9. Elk kind heeft mogelijkheden en kwaliteiten, je moet ze willen zien. Je kunt de sporter bewust maken van zijn/haar kwaliteiten.
   
 10. Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.

 

 

PDF vesie Gedragscode 04-05-2020

 

 

Gedragscode voor gymnasten :

 

 1. Steeds tijdig op het afgesproken uur aanwezig zijn voor trainingen opgegeven door de trainer.
   
 2. Steeds de trainer verwittigen indien de gymnast niet aanwezig kan zijn op een training.
   
 3. De trainer vóór de training verwittigen van elke kwetsuur of ongemak.
   
 4. De  trainer groeten bij aankomst in, en bij vertrek uit de club.
   
 5. Waardevolle voorwerpen of geld niet in de kleedkamer of de zaal achterlaten of dit op eigen verantwoordelijkheid.
   
 6. Steeds de orde in de kleedkamers bewaren.
   
 7. Steeds de geschikte kledij dragen.
   
 8. De wedstrijdkledij van de club met zorg te behandelen.
   
 9. Mee helpen het nodige materiaal op te stellen en terug naar de opslagplaats te brengen volgens de richtlijnen van de trainer.
   
 10. Geen obscene, beledigende of racistische taal en/of gebaren gebruiken.
   
 11. Loyaal zijn in zijn/haar gedrag en  zich niet agressief, gewelddadig of spottend gedragen.
   
 12. Aandacht  hebben voor en respecteren van de belangen van de groep.
   
 13. Respectvol en eerlijk zijn.
   
 14. Volledige inzet tonen, alsook motivatie en concentratie tijdens de trainingen.
   
 15. Trainers respecteren, maar ook de andere gymnasten van de groep/club.
   
 16. De club niet in diskrediet te brengen door onbehoorlijk of onsportief gedrag

 

PDF vesie Gedragscode 04-05-2020

 

Gedragscode als ouder :

 

 

 1. Gymnasten steeds tijdig naar de trainingen brengen.
   
 2. De trainer op de hoogte te brengen van eventuele problemen waarmee een gymnast geconfronteerd wordt.
   
 3. Belangstelling  tonen voor de sport van hun kind.
   
 4. Op een constructieve manier met de trainer communiceren, maar zijn/haar visie te respecteren.
   
 5. Het kind  vragen er voor te gaan, zijn/haar best te doen, maar vooral om plezier te maken.
   
 6. Geen overdreven druk op het kind zijn/haar schouders te leggen, maar om hem/haar te stimuleren al zijn/haar talenten te ontwikkelen.
   
 7. Het kind respect te leren opbrengen voor de prestatie van de andere gymnasten.
   
 8. Naar de inspanningen van hun kind te kijken bij gelegenheden.
   
 9. Elke vorm van verbaal geweld tegenover andere kinderen, volwassenen en trainers onthouden.
   
 10. Coaching overlaten aan de trainer.
   
 11. Altijd de integriteit van de club te respecteren en te proberen de club op een positieve manier voor te stellen.

 

PDF vesie Gedragscode 04-05-2020