Algemene Informatie

Ontvoogding is ontstaan in 1921. Sindsdien is er veel gebeurd en zijn we ondertussen een VZW nl. Turnkring Ontvoogding Antwerpen VZW.

Onze kring is voornamelijk actief op Het Kiel. We zijn vooral een recreatieve kring die de kans geeft aan meer talentvolle elementen om op competitief niveau mee te dingen. We houden per seizoen 2 turnfeesten, het Avondfeest en het Verjaringsfeest. Ons Avondfeest is een kleine show van de gymnasten met nadien een gezellige dansavond. Op ons Verjaringsfeest laten onze gymnasten zien waar ze een heel seizoen hard voor getraind hebben en geven ze het publiek een prachtige demonstratie.

Onze kring is lid van de Gymnastiek Federatie of Gymfed.

Werking

Een gymnast van Ontvoogding Antwerpen wordt verondersteld in een basisgroep (afdeling) te zitten, die bepaald wordt volgens leeftijd en geslacht. Nadien mag een gymnast een optie kiezen om in te turnen, dit hangt af van eigen voorkeur.

Leden ouder dan 14 jaar die genoeg basis bevatten, mogen kiezen om enkel in een optie te turnen.